LIONS obDARovalnica ob 16-letnici Lions kluba Škofja Loka

Lions klub Škofja Loka je v sodelovanju s škofjeloško Župnijsko Karitas z donacijo v višini 1.000 evrov razveselil 29 otrok iz socialno šibkih družin za nakup otroških čevljev. K donaciji sta prispevali tudi podjetji Eltip iz Škofje Loke, ki je darovalo 300 evrov, in Alpina iz Žirov, ki se je akciji pridružila z dodatnimi popusti. Ob tej priložnosti so otrokom namenili tudi igrače, ki jih je kot donacijo prejela Zveza Lions klubov Slovenije.

LIONS obDARovalnica ob 16-letnici Lions kluba Škofja Loka

Člani Lions kluba Škofja Loka so letošnje zadnje klubsko srečanje združili s kartremi dogodki: praznovanjem 16-letnice kluba, obdarovanjem otrok inprednovoletnim druženjem. V družbi guvernerja Zveze Lions klubov SlovenijeMarka Gospodjinačkega so se najprej spomnili 3. decembra 2001, ko je bilustanovljen Lions klub Škofja Loka. Zgodbo kluba je začelo pisati 30 članov napobudo pokojnega Zdravka Krvine, ki je bil prvi predsednik kluba. Klub imasvoj sedež v Galeriji Krvina v Gorenji vasi, ki članom vsa leta gostoljubno nudiprijetno okolje za klubska srečanja, predavanja in prireditve. Geslo lionizma WESERVE - POMAGAMO trenutno druži 28 članov, ki jim ne manjka zagona zahumanitarno delovanje, solidarnost in dobrosrčnost. Njihove aktivnosti je obdobrodošlici lanskega predsednika Jurija Krvine predstavil drugi predsednikJanez Poljanec.

Osrednja točka praznovanja rojstnega dne kluba je bila predaja donacije Župnijski Karitas Škofja Loka za nakup otroških čevljev. "Hvala Lions klubuŠkofja Loka in donatorjem, ki bodo obuli 58 nogic ter tako razveselili 29 otrokin staršev. Skupaj z našo svetovalko in škofjeloškim Centrom za socialno delo smo izbrali tiste družine, pri katerih smo zaznali večje finančne stistke", je obprejemu donacije izpostavil tajnik Župnijske Karitas Škofja Loka Milan Mur in se zahvalil tudi za donacijo v višini 1.000 evrov, ki jo je klub pred mesecem dninamenil za nakup kombija za 5-letnega dečka Matijo Kržišnika, ki je zbolel zacerebralno paralizo.

Predsednica kluba Monika Tavčar mu je ob tem izročila še velik paket igrač Talking Tom in Talking Ginger, ki jih je Zveza Lions klubov Slovenije dobila vdar od podjetja TT & F Licensing Company Ltd. in jih razdelila med vse klube. Škofjeloški lioni so ob tej priložnosti medse povabili tudi guvernerja Marka Gospodjinačkega. "Z veseljem grem na obisk k vsem klubom Slovenije, ki naleto naredijo okrog 190 dobrodelnih prireditev. Tudi ta v Gorenji vasi je bila polna srčnosti in dobrega vzdušja, saj so se članom kluba pridružili tudi partnerji. Dobrodelnost in želja po pomoči drugim sta naši osrednji vrednoti, ki sta bili položeni v zibko lionizma, da ob prijateljstu, etičnih načelih in ciljih postajamo in kažemo vzor v družbi", je poudaril guverner Gospodjinački.

Druženje v Galeriji Krvina je z glasbo spremljal kitarski trio ALLCUPOWN, ki ga sestavljajo Petra Pokorn, Ema Podobnik in Maja Purgar iz razreda prof.Denisa Kokalja. Da bi v novem letu še naprej razdajali široke objeme in poskrbeli za veliko nasmehov, pa so si člani kluba zaželeli na predprazničnivečerji v Gostilni Pr`Sedmic, kjer so kovali tudi načrte za nove projekte. Naslednji bo že 2. februarja 2018 - dobrodelni koncert v Športni dvorani Trata vŠkofji Loki.