PREDSTAVITEV KABINETA

V letošnjem letu gradimo večjo prepoznavnost pomembnih področij v lionizmu. Naš namen je okrepiti sodelovanje ter aktivnosti tako na ravni distrikta kot klubov in con. V naslednjih mesecih vam  bomo predstavili vsebinska področja in pristojne pooblaščence, ki skrbijo za implementacijo. 

Urška Ivanovič

Pooblaščenka guvernerja za akcijo zbiranja rabljenih očal

Biti Lions je pot, je način življenja. Kot večna popotnica in prostovoljka, kot človek, ki vedno brez izgovora priskoči na pomoč, je lionizem postal del mojega načina življenja. Ko sem sprejela članstvo v največji humanitarni organizaciji na svetu, sem se za vedno »okužila« z novim poslanstvom, z novimi nalogami, izzivi, z novimi – srčnimi znanstvi in kolegi.

 

»We serve« - Pomagamo, je naš moto. Tako čutim in delam že celo življenje. S svojim prostovoljnim delom želim biti zgled tudi drugim, še posebej mlajšim generacijam, da spoznajo kaj ti prostovoljno delo lahko ponudi, kaj lahko daš in kaj se lahko naučiš. Kako neprecenljiva je zahvala posameznika ali skupine, po opravljenem prostovoljskem, nesebičnem dejanju oziroma dajanju. In kako malo dobre volje in časa je potrebno, da nekomu spremeniš dan, leto, življenje – na bolje!

Videti pomeni lahko tudi preživeti

Primarno poslanstvo Lionsev je pomoč slepim in slabovidnim. Vsi Lionsi poznamo zgodbo Helen Keller, njen poziv k pomoči slepim in slabovidnim, daljnega leta 1925. Zato smo tudi slovenski Lionsi lahko ponosni, da smo del te tako pomembne zgodbe, primarnega dela lionizma!

V zadnjih letih akcije zbiranja rabljenih očal smo z rezultati presenetili ne le sebe, temveč tudi druge, saj nas na evropskem nivoju uvrščajo med prvih pet držav, ki zberejo največ očal - v eni dvomesečni akciji smo zbrali skoraj 12 000 očal! Tako je vseslovenska akcija zbiranja rabljenih očal dobila svoje mesto ne samo na zemljevidu Evrope, temveč tudi širše in s tem pomembno mesto tudi s stališča prepoznavnosti. 

Tako smo slovenski Lions klubi s tem povezani in hkrati izzvani, da se vsako leto znova združimo, kot se združiti znamo in pristopimo k vseslovenski akciji zbiranja rabljenih očal. Z zbranimi očali bomo pomagali tistim, ki takšne pomoči nimajo, ki ne morejo priti do očal tako kot imamo možnost mi. Zavedati se, da so vsaka očala našla novega uporabnika, ki je bil brez njih mogoče celo obsojen na životarjenje in beračenje, zdaj pa ima možnost delati in zaslužiti zase in za svojo družino, je vredno vsake dane prostovoljne minute. Predvsem pa, da je uporabnik spet našel mir in dostojanstvo!

Kot pooblaščenka za akcijo zbiranja rabljenih očal mi je dano, da srečujem in se povezujem z različnimi ljudmi, ki se aktivno ali pa pasivno pridružijo k akciji. Od kolegov Lionk in Lionov, do ravnateljev in ravnateljic, učiteljic, zaposlenih v podjetjih, ki se samoiniciativno pridružijo akciji, mladine, pa vse do povsem običajnih posameznikov, ki me pokličejo in prinesejo rabljena očal v dar. Vsi z žarom v očeh povedo, kako veseli so, da so lahko del te, tako pomembne akcije! Kako nikoli ne bi pomislili, kaj ena rabljena očala nekomu lahko pomenijo. Preživetje!

 #POMAGAMO


 

 

Darja Delavec

Pooblaščenka guvernerja za Plakat miru

Vsi znamo lepo sočustvovati s trpljenjem prijatelja, zares plemenite duše pa se znajo veseliti predvsem uspehov svojega prijatelja.

Ko me je pred leti med Lionse povabil takratni guverner dr. Boris Žnidarič sem se globoko v sebi počutila zelo počaščeno, a hkrati v istem trenutku vedela, da bom preko lionizma lahko potešila svojo dušo in željo POMAGATI. Kajti biti Lions pomeni biti srčen, iskren, sočuten, humanitaren, solidaren, razumevajoč, plemenit in biti vedno pripravljen prostovoljno pomagati in delati ter darovati v skladu s svojimi zmožnostmi. Ter imeti pogum, da se zazreš vase in si hvaležen za vse tisto, kar drugi nimajo, ne zmorejo ali ne znajo. Zato sem se odločila, da v poslanstvu lionizma najdem svoje mesto. Kmalu po vstopu v Lions klub sem postala predsednica. Moj glavni namen je bil najti stik z lokalno skupnostjo, približati lionizem ljudem in se jim predstaviti na ulici, se smejati in tudi jokati z njimi. Vsak človek je unikat. Vsak od nas ima v življenju najde košček sreče, nekdo ga razmnoži, nekdo ga skrbno čuva v svojem žepu. Kot lionka srečo raje delim z in med ljudi. Vedno želim požrtvovalno sodelovati in ni mi težko premagovati naporov, ko je potrebno priskočiti na pomoč. Zame je lionizem povezovanje znanja in dela. Lionizem je pripravljenost pomagati. Je ustvarjanje iskrenih prijateljstev. Včasih tudi odrekanje svojemu prostemu času. Lionizem je sklepanje kompromisov. Je sodelovanje. Tudi zabava. Kot conska predsednica sem občutila vse to in še več. Je mir v duši.

In vse kar je in diši po miru je osnova projektu Plakat miru. To je projekt, ki riše na stene srca. Otrok in odraslih. Plakat miru je risba, ki nosi sporočilo. O tem kar smo in kar bi radi bili. Vsak plakat posebej je delo pridnih rok naših otrok, ki jim pravimo, da so naše bogastvo za prihodnost.  Zato mi je ta projekt tako blizu. Vsak koordinator v klubu se preko tega projekta lahko osebno spozna z mnogimi likovnimi mentorji in učenci, ki se ob risanju plakatov poistovetijo s svojimi željami v kakšen svet želijo odrasti. Preko projekta Plakat miru lahko skupaj naredijo dobrodelne akcije v širšem okolju in tako vsak od nas lahko doda projektu tudi osebno noto.

Biti pooblaščenka za plakat miru prinaša veliko doživetij, iskrene trenutke sreče in zadovoljstva, ki jih delim z vsemi, ki jih ob svojem delu srečujem. Še enkrat poglejmo nazaj, bodimo prepričani, ko naredimo korak naprej. Stopimo na pravo pot in pohitimo po njej, ne hitimo po napačni poti. Pohitimo z iskanjem odgovorov in ne zapravljajmo časa z uničevanjem narave. Poslušajmo ljudi, morda se za besedami skriva odgovor. Pohitimo s tem, preden bo prepozno, pohitimo, preden bomo prerezali še zadnjo vejo, preden bomo strmoglavili v svet računalnikov, svet tehnike, v svet brez narave.

 Hvaležna sem, da sem lahko lionka.


 

 

dr. Boris Žnidarič,  univ.dipl.prav.

PDG – GMT koordinator 2014 – 2017


Postati in biti Lions, je poslanstvo. Je poslanstvo, ki izpolnjuje in osrečuje, je način življenja in nekaj najbolj naravnega in elementarnega, ko se človek, bodisi na institucionalen bodisi na individualen način odzove klicu na pomoč drugega človeka, ali celo družbene skupine.

V našem sedanjem času, času in razmerah razbohotenega kapitalizma neoliberalnega tipa, nam plemenitim ljudem združenim v Zvezi Lions klubov Slovenije, dela ne bo zmanjkalo, nasprotno. In prav je, da smo Lionsi v teh razmerah še posebej dovzetni za ranljive skupine ljudi. Predvsem na slepe in slabovidne, vendar ne le na te.

Naše zmogljivosti, ki se kažejo v številu članstva in v programskih usmeritvah Zveze in posameznih Lions klubov, me prepričujejo, da smo kot dobro organizirana nacionalna zveza društev, korektiv dela drugim družbenim institucijam, ki pogosto odpovedo.

Kot nacionalni koordinator za razvoj Lions klubov in članstva (GMT), si prizadevam, z analizami presečnih situacij v naših Lions klubih in z uporabo numeričnih kazalnikov ustvariti podlage za nadaljnji razvoj Lions klubov na Slovenskem, opozoriti na nujne okrepitve posameznih klubov ter na nujne posodobitve programskih osnov za delovanje. Pomembno je tudi, da je skupina GMT ustrezno in pravočasno usposobljena za nudenje strokovne pomoči vodstvom Lions klubov, kar nas čaka že na januarskem usposabljanju.

V svoji lionistični karieri (od 1.5.1999) sem bil tajnik,  predsednik kluba, conski predsednik in vice guverner, guverner distrikta, predsednik posvetovalnega sveta, nekoliko kasneje tudi član častnega razsodišča. V lanskem in tekočem mandatu sem član Statutarno pravne komisije. 

  

 

Lorena Hus

GLT – Global leadership team – izobraževanje in kadrovanje v Lions organizaciji

 

Lorena Hus je prva ženska guvernerka, ki v lionizem vnaša srčnost in posebno energijo. Bogati joizjemen čut za ljudi. V lionizmu je znana tudi kot edinstvena predavateljica, ki se vsakogar dotakne in seže do srca. Tako kot ji seže do srca lionizme in ljudje, ki ga živijo. 

Vse, kar v življenju dosežemo je odvisno od nas samih, naših sposobnosti, želja, predvsem pa od našega znanja. Izobraževanja, učenje, pridobljeno znanje, je bogastvo, ki nam ga nihče ne more vzeti. Celo svoje življenje se izobražujem in vedno odnesem s seboj nekaj več, odpirajo se mi nove možnosti, nove vizije.

Spoznanje, da se z vsakim izobraževanjem lahko plemeniti članstvo in klubi, je v Lions organizaciji pripeljalo do organiziranja FDI (Faculty development Institute), inštitucije, ki skrbi za članice in člane po vsem svetu, precej pozornosti namenja ustvarjanju možnosti za izobraževanje in osebno rast posameznikov. Zato so tudi v distriktih organizirane skupine lionov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem članov, pred petimi leti so to skupino poimenovali GLT in je obvezna organizacijska enota za vsak distrikt.

Člani GLT v letošnjem letu so poleg mene kot koordinatorice področja: guverner distrikta Branko Dolenc, oba vice guvernerja (Gregor Pajič in Marko Gospodjinački), vsi conski predsedniki, pooblaščenec za organizacijo in izvedbo izobraževanj, Primož Stošicki, pooblaščenec za pravilno uporabo slovenskih izrazov na področju lionizma Andrej Škarabot, in PDG, Zoran Vodopija, predstavnik predavateljev. Mandat koordinatorja GLT je 3 leta.

Naloga GLT skupine je usposabljati, izobraževati, mentorirati in motivirati vodje v Lions organizaciji. V ta namen smo pripravili letni izobraževalni vodstveni načrt (Priloga PDF) organiziramo usposabljanja za conske predsednike, vodstva klubov in člane naše organizacije.

Usposabljanja, ki smo jih do sedaj organizirali, so bila vselej odlično ocenjena, in ne samo pridobljeno znanje in veščine, vendar tudi izmenjava izkušenj, pridobivanje novih idej, sklepanje in utrjevanje prijateljstev, vse je to bogastvo, ki ga za vselej nesemo s seboj.

Druga naloga GLT skupine je objektivno prepoznavati vodilne lione, spodbujati potencialne voditelje, da prevzamejo vodilne vloge in odgovornosti, spodbujati člane v aktivno vključevanje v Lions usposabljanja, motivirati Lionse, da poiščejo v lokalni skupnosti že dokazane voditelje, da se pridružijo kot novi člani naši organizaciji.

Poleg izobraževanj, ki jih že vrsto let organiziramo v našem distriktu (prej kot Lions šolo, ki jo je 18 let vodil lion Andrej Škarabot), je članom na voljo učni center LCI s številnimi internetnimi seminarji s področja komunikacije, timskega dela, vodenja skupin, zastavljanja in doseganja ciljev, organiziranja klubskih srečanj in dogodkov. Čeprav gre za program pod imenom Leadership (vodenje), gradiva so namenjena tako predsednikom, kot tudi vsem drugim Lions članom.

Vsak klub bi moral med svojimi člani izbrati GLT koordinatorja, ki ima enake naloge kot ga ima GLT koordinator na nivoju distrikta, le, da so njegove naloge orientirane na člane v klubu.

Na številnih Lions izobraževanjih doma in v tujini , ki sem se jih udeležila kot udeleženec, predavatelj ali organizator, sem se naučila mnogih veščin, pridobila številne prijatelje. Lions sem že 17 let, lionizem mi je prišel v srce in vsi lioni, ki sem jih srečala na izobraževanjih, so v srcu. Želim si, da bo tako tudi v prihodnje.

 

Boštjan Pavlič,

 pooblaščenec guvernerja za razvoj prostovoljstva

   

Prostovoljstvo deliti z nasmeh v očeh je moja vizija

Ko se oziram na minula leta, od 1998 naprej,v katerih sem tvorno sodeloval in pomagal v naši lions organizaciji sem ponosno zadovoljen, vendar je danes  moj pogled  usmerjen naprej  proti novim ciljem in viziji lionizma – POMAGAMO.


Pomen aktiviranja za prostovoljce

Pomen prostovoljstva ni samo v pomoči drugim ampak tudi izjemnemu vplivu na posameznika, ki je prostovoljec. V času, ko so stiske posameznikov vse večje,  se srečujemo z vse večjim interesom posameznikov, ki želijo pomagati drugim ali narediti kaj dobrega za skupnost. Prostovoljci prihajajo iz različnih generacij, med njimi so mladi, brezposelni, zaposleni, upokojenci, včasih se med prostovoljci znajdejo tudi terapevtske živali, ki pa seveda potrebujejo usposobljenega lastnika. Prostovoljci, se odločijo za delo na tistem področju, ki je povezano z njihovimi vrednotami, ga poznajo in v svojem delu vidijo smisel. Poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala.

Za navdih so vam lahko tudi uspešne prostovoljske akcije iz preteklih let:

Akcije urejanja prostora: čistilne akcije, urejanje otroških igrišč, urejanje doma ali vrta starejše/osamljene osebe;

Zbiralne akcije z dražbami: zbiranje točno določenih stvari, s katerimi prek dražbe zberemo sredstva za določeno organizacijo/družino;

Medgeneracijske akcije: čajanke z nastopi več generacij, športne in družabne igre;

Akcije prijateljstva: izlet z osamljeno starejšo osebo ali otrokom iz socialno ogrožene družine, druženje (in sprehod) s skupino starejših občanov ali skupino varovancev iz socialno varstvenega zavoda, telefonski pogovor z osamljeno osebo;

Akcije širjenja prostovoljstva: grafitiranje, yarnbombing (označevanje ali okraševanje objektov na javnih površinah z ustvarjalnimi tekstilnimi in drugimi stvaritvami) ipd.; širjenje idej in poziv na prostovoljske akcije, ki prinašajo pozitivne spremembe, preko družabnih omrežij.

 Mednarodni dan prostovoljstva ( 5. december) je odlična priložnost, da se družbo opomni na neprecenljivo delo prostovoljcev in prostovoljk, ki vsak dan delujejo na številnih področjih za dobrobit posameznikov, skupin in širše družbe na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Prav tako je to priložnost, da se poudari, da prostovoljci za delo niso plačani in se za to odločijo sami, na lastno željo. Predvsem pa je potrebno poudariti, da prostovoljstvo ni le pomoč drugemu, je tudi orodje za osebnostno rast, občutek lastne koristnosti, vključenosti, pripadnosti, je širjenje socialnih mrež in prinašanja pozitivnih sprememb prostovoljcu in družbi. 

 Želja, da v obdobju 2015-2016 LIONSI in LEO beležimo prostovoljne ure in tudi na tak način pokažemo našo aktivnost v prostem času – v pripravi je programček za beleženje prostovoljnih ur.